Skip to main content

Liên hệ

    Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR) yêu cầu người kiểm soát phải thông báo cho chủ thể dữ liệu về các phương thức xử lý dữ liệu và quyền của chủ thể dữ liệu. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong thông báo bảo mật của chúng tôi.báo bảo mật của chúng tôi.

    Các mục có dấu * là bắt buộc.    H.C. Starck Tungsten GmbH

    Im Schleeke 78 – 91
    38642 Goslar
    Germany

    T +49 5321 751 – 0
    E contact@hcstarck.com

    Google Maps

    Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
    Mehr erfahren

    Karte laden