Skip to main content

Phát triển bền vững là nguyên tắc cơ bản

H.C. Starck Tungsten Powders tuân thủ khái niệm toàn diện về phát triển bền vững từ khai thác nguyên liệu thô và chuỗi cung ứng cho đến các cơ sở và quy trình sản xuất cũng như sức khỏe và an toàn lao động. Là một công ty trong ngành luyện kim, chúng tôi đặc biệt coi trọng nguồn gốc của nguyên liệu thô sơ cấp mà chúng tôi sử dụng để bổ sung cho nguyên liệu thứ cấp thu được từ quá trình tái chế. Chúng tôi là thành viên sáng lập của Hội đồng Khoáng sản Xung đột – các Ngành Công nghiệp Vonfram (Tl – CMC) và thành viên của Sáng kiến Chuỗi cung ứng Nguồn khoáng sản Có trách nhiệm (iTSCI) và Sáng kiến về Nguồn khoáng sản Có trách nhiệm (RMI).

Chúng tôi chịu trách nhiệm

Tái chế

Để đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu thô bền vững và ổn định, chúng tôi chủ yếu sử dụng các nguyên liệu thứ cấp trong quá trình sản xuất của mình. Chúng tôi là công ty hàng đầu thế giới về tái chế vonfram.

Nachhaltigkeit und konfliktfreie Rohstoffe | H.C. Starck Tungsten Powders

Nguyên liệu thô không xung đột

Chúng tôi tuân theo các nguyên tắc mua hàng nghiêm ngặt trên toàn thế giới và chỉ chế biến nguyên liệu thô từ các nguồn không xung đột và không vi phạm về mặt đạo đức. Các nhà cung cấp của chúng tôi phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường, an toàn lao động và trách nhiệm xã hội.

Đóng góp của chúng tôi

Hiệu quả và công nghệ để bảo vệ khí hậu

Chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý thận trọng các nguyên liệu hóa thạch hữu hạn, nhận thức rằng việc sử dụng năng lượng hiệu quả đóng vai trò rất quan trọng để bảo vệ khí hậu bền vững. Do đó, chúng tôi liên tục tối ưu hóa các quy trình bằng cách sử dụng công nghệ mới nhất với mục tiêu giảm thiểu tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên. Chúng tôi được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 14001 (quản lý môi trường) và tiêu chuẩn ISO 50001 (quản lý năng lượng).

Các chứng nhận hiện tại của chúng tôi có thể xem tại phần tải xuống.

Quản lý bền vững

H.C. Starck Tungsten Powders đã triển khai các hệ thống quản lý phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và chúng tôi ủy quyền cho các công ty chứng nhận được quốc tế công nhận kiểm tra các hệ thống đó. Điều đó đảm bảo các nguyên liệu chúng tôi cung cấp đều nhất quán, có thể sử dụng được, tinh khiết và các quy trình có thể tái tạo được. Chúng tôi thiết lập nền tảng quan hệ đối tác lâu dài với các khách hàng của chúng tôi nhờ liên tục tối ưu hóa các quy trình sản xuất về phương diện chất lượng sản phẩm và giao hàng đúng hạn.

Các chứng nhận hiện tại của chúng tôi có thể xem tại phần tải xuống.

Trách nhiệm kinh tế và xã hội

H.C. Starck Tungsten Powders cam kết hỗ trợ giảng dạy và dạy nghề cho những người trẻ tuổi với mục tiêu đóng góp vào sự phát triển bền vững trong tương lai của ngành công nghiệp hóa chất. Chúng tôi cũng rất chú trọng đến vấn đề sức khỏe và an toàn lao động và đó chính là lý do chúng tôi được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 45001.

Các chứng nhận hiện tại của chúng tôi có thể xem tại phần tải xuống.

Kinh tế và môi trường

H.C. Starck Tungsten Powders là một thành viên của REWIMET e.V. và  có một thành viên thuộc ban quản lý. REWIMET e.V. – Recycling-Cluster wirtschaftsstrategische Metalle (cụm tái chế các kim loại chiến lược trong kinh tế) là một mạng lưới các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học và chính quyền khu vực. Có khoảng 46.000 nhân viên làm việc cho tổ chức này và mang lại doanh thu khoảng 9,5 tỷ euro mỗi năm.  Mục đích chính là đảm bảo khả năng cung cấp nguyên liệu thô thông qua tái chế. Tập trung thúc đẩy các hoạt động khoa học và nghiên cứu bằng cách phát triển các chiến lược và quy trình tái chế từ khái niệm cho đến hoạt động công nghiệp.

Welcome to the REWIMET e.V. website – REWIMET e.V.

Tải xuống

Tuyên bố về Thu mua Nguyên liệu thô (tiếng Đức)

Tuyên bố về Thu mua Nguyên liệu thô (tiếng Anh)

Tuyên bố về Đạo luật chống nô lệ thời hiện đại (2023)

Báo cáo tổng hợp kiểm toán (2021)

Báo cáo Bước 5 theo OECD (2023)

Chứng chỉ EMAS (Goslar, tiếng Anh)

Báo cáo Tóm tắt Công khai về Giảm độc tố (2020)

Chứng chỉ ISO 9001 (Goslar, tiếng Anh)

Chứng chỉ ISO 9001 (Sarnia, tiếng Anh)

Chứng chỉ ISO 9001 (Cám Châu, tiếng Anh)

Chứng chỉ ISO 14001 (Goslar, tiếng Anh)

Chứng chỉ ISO 14001 (Sarnia, tiếng Anh)

Chứng chỉ ISO 14001 (Cám Châu, tiếng Anh)

Chứng chỉ ISO 45001 (Goslar, tiếng Anh)

Chứng chỉ ISO 45001 (Cám Châu, tiếng Anh)

Phát triển Bền vững – tải xuống

Tải xuống các chứng chỉ bền vững ngay tại đây hoặc truy cập phần tải xuống.