Skip to main content

Cacbua tantan và niobi từ H.C. Starck Tungsten Powders

Cacbua tantan (TaC), cacbua niobi (NbC) và cacbua hỗn hợp của chúng (Ta, Nb)C cải thiện hiệu năng của các dụng cụ cắt làm từ cacbua. Cacbua tantan niobi góp phần đáng kể vào việc cải thiện khả năng chống oxy hóa, độ cứng nóng, khả năng chịu nhiệt và chống mài mòn của các công cụ được sử dụng trong gia công thép. Cacbua tantan niobi của H.C. Starck Tungsten Powders chủ yếu được sử dụng với nồng độ từ 2 đến 8 phần trăm trong sản xuất các kim loại cứng để gia công thép trong ISO nhóm P. Chúng cũng được sử dụng với nồng độ khoảng 0,2 đến 2 phần trăm để làm chất ức chế gia tăng kích thước hạt trong kim loại cứng làm bằng coban cacbua vonfram (WC-Co).

Đặc tính của tantan và niobi

Cacbua tantan, cacbua niobi và cacbua tantan niobi của H.C. Starck Tungsten Powders có phân bố kích cỡ hạt đặc biệt hẹp và mức tạp chất cực kỳ thấp. H.C. Starck cung cấp các loại bột cacbua hỗn hợp nhị phân với tỷ lệ giữa (Ta, Nb)C là 90/10 và (Ta, Nb)C là 50/50.

Ứng dụng của cacbua tantan và niobi

Dụng cụ cắt

  • Phụ gia trong kim loại cứng cho máy móc làm từ thép
  • Chất ức chế gia tăng kích thước hạt trong kim loại cứng

Các ứng dụng khác

  • Bán thành phẩm
  • Gốm kim loại
  • Vòng trục

Bảng tóm tắt

Cacbua tantan TaC, cacbua niobi NbC và cacbua tantan niobi (Ta, Nb)

C có các loại như TaC, TaNbC 90/10, TaNbC 80/20, TaNbC 75/25, TaNbC 70/30, TaNbC 67/33, TaNbC60 / 40, TaNbC 50/50 và NbC.

 

Các loại HGSTaC, NbC, TaNbC có phân bố kích cỡ hạt hẹp và đồng nhất 0.7 - 1.3 µm

Nguồn cung cấp tantan không xung đột

H.C. Starck Tungsten Powders chỉ chế biến các nguyên liệu thô từ các nguồn không xung đột và không vi phạm về mặt đạo đức. Tương tự, việc thu mua và chế biến tantan của chúng tôi cũng từ các nguồn không xung đột. Chúng tôi chỉ thu mua các nguyên liệu thô đáp ứng hướng dẫn của OECD (“Hướng dẫn thẩm định đối với Chuỗi cung ứng khoáng sản có trách nhiệm từ các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột và khu vực có nguy cơ cao”). Các nhà cung cấp nguyên liệu thô cho chúng tôi được chứng nhận thông qua Chương trình Thẩm định Không có chất thuộc Khu vực Xung đột (CFS) của Liên minh Công ty Ngành công nghiệp Điện tử (EICC) độc lập và Chương trình Sáng kiến Bền vững Điện tử Toàn cầu (GeSI).

Vui lòng liên hệ H.C. Starck Tungsten Powders

William Parry-Jones

T +84 (0) 901 753255
william.parryjones@mht.masangroup.com

Tải xuống bảng dữ liệu sản phẩm

Cacbua tantan (Ta)C, Cacbua Niobi (Nb)C, Cacbua Tantan niobi (Ta,Nb)C

Bột cacbua tantan và niobi – tải xuống

Tải xuống bảng dữ liệu sản phẩm về bột cacbua tantan và niobi của chúng tôi ngay tại đây hoặc truy cập phần tải xuống.