Skip to main content

Chúng tôi nắm rõ về các công cụ trong trong thăm dò dầu khí

Dầu mỏ và khí tự nhiên được khai thác bằng các công cụ có hiệu năng cực cao. Để khai thác những nguồn tài nguyên khan hiếm này, các kỹ sư sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất có khả năng khoan sâu và xuyên qua các hệ tầng đá cứng. Chúng tôi phát triển các loại bột tùy chỉnh có chứa vonfram để sản xuất mũi khoan và ngòi nổ.

Một vài dữ liệu thực tế về các công cụ trong thăm dò dầu khí

Icon | Öl- und Gasexploration | H.C. Starck Tungsten Powders

Ứng dụng

  • Mũi khoan xoay cầu
  • Mũi khoan
  • Ngòi nổ

Ưu điểm

  • Độ cứng
  • Khả năng chống mài mòn
  • Các phương án thiết kế cải tiến
Icon | H.C. Starck Tungsten Powders

Sản xuất

Các công cụ trong thăm dò dầu khí được sản xuất bằng ma trận và/hoặc bột kim loại vonfram tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng của chúng tôi. Khách hàng được hưởng lợi từ các đặc tính được thiết kế riêng đúng theo yêu cầu khi chúng tôi sản xuất công cụ cho họ.

Wolframcarbid | H.C. Starck Tungsten Powders

Cacbua vonfram

Chúng tôi cung cấp cho bạn các loại bột ma trận tùy chỉnh để sản xuất mũi khoan.

Kim loại vonfram

Chúng tôi cung cấp các loại bột kim loại vonfram chất lượng cao dùng cho phần chuôi của mũi khoan và các ngòi nổ sử dụng trong thăm dò dầu khí.

Wolframmetall | H.C. Starck Tungsten Powders

Vui lòng liên hệ H.C. Starck Tungsten Powders

contact@hcstarck.com