Skip to main content

Chúng tôi hiểu thị trường của bạn

Chúng tôi phát triển và sản xuất bột vonfram đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cụ thể bạn đưa ra. Khách hàng hưởng lợi trên tinh thần đổi mới và nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi là nhà cung cấp các giải pháp được thiết kế riêng liên quan đến vonfram kim loại công nghệ.

Tổng quan về thị trường

Markt Hartmetall | H.C. Starck Tungsten Powders

Kim loại cứng

Cacbua vonfram là vật liệu được lựa chọn để sản xuất các công cụ khoan và cắt có khả năng chịu tải cực lớn.

Markt Öl- und Gasexploration | H.C. Starck Tungsten Powders

Thăm dò dầu khí

Mũi khoan và các công cụ khác làm bằng vonfram được sử dụng hầu hết trong thăm dò dầu khí.

Markt Schwermetall | H.C. Starck Tungsten Powders

Kim loại nặng

Là một kim loại nặng, vonfram và các hợp kim vonfram có thể được sử dụng làm linh kiện cho nhiều ứng dụng khác nhau.

Các ứng dụng hóa học

Các hóa chất vonfram được khuyên dùng cho nhiều ứng dụng hóa học, chẳng hạn như chất xúc tác.