Skip to main content

Chúng tôi hiểu rõ về kim loại cứng

Cacbua vonfram là vật liệu quan trọng nhất để sản xuất kim loại cứng. Đặc tính về độ cứng và khả năng chống mài mòn đã giúp cacbua vonfram có một thứ hạng riêng. Tất cả các kim loại cứng làm từ vonfram-cacbua và coban đóng một vai trò không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp ngày nay. Từ khi chúng được phát hiện vào những năm 1920 cho đến nay, các kim loại cứng làm từ vonfram-cacbua và coban đã trải qua một quá trình phát triển đáng kinh ngạc. Các quy trình sản xuất mới trong tất cả các ngành công nghiệp và việc sử dụng các vật liệu đặc biệt có hiệu năng cao ngày càng tăng đòi hỏi sự thích ứng liên tục với các cấu hình ứng dụng mới – cả về cacbua lẫn các công cụ làm từ cacbua. Do bột cacbua vonfram ảnh hưởng đến các đặc tính quan trọng của kim loại cứng, ngay từ đầu, H.C. Starck Tungsten Powders đã tham gia sát sao ngay từ khi bắt đầu phát triển các kim loại cứng làm từ vonfram-cacbua và coban. Theo thời gian, chúng tôi đã không ngừng mở rộng phạm vi chất lượng của cacbua vonfram. Ngày nay, chúng tôi cung cấp cho các nhà sản xuất cacbua đa dạng các nguyên liệu thô đáp ứng các nhu cầu khác nhau về độ cứng, độ bền, độ chắc và các đặc tính quan trọng khác của các công cụ và bộ phận chống mài mòn.

Một vài dữ liệu thực tế về kim loại cứng

Icon | Hartmetall | H.C. Starck Tungsten Powders

Ứng dụng

  • Dụng cụ cắt
  • Các bộ phận chống mài mòn
  • Mũi khoan khai thác
  • Khuôn tạo hình

Ưu điểm

  • Độ cứng
  • Khả năng chống mài mòn
  • Độ bền
Icon | Herstellung Hartmetall | H.C. Starck Tungsten Powders

Sản xuất

Kim loại cứng được sản xuất từ cacbua vonfram và một kim loại kết dính như coban hoặc niken.

Wolframcarbid | H.C. Starck Tungsten Powders

Cacbua vonfram

Cacbua vonfram là sản phẩm lý tưởng làm vật liệu tổng hợp với coban hoặc niken. Khám phá các loại bột cacbua vonfram của chúng tôi.

Cacbua tantan và niobi

Danh mục sản phẩm của chúng tôi cũng có bột làm từ cacbua tantan và niobi, được sử dụng trong sản xuất kim loại cứng và gốm kim loại.

Tantal- und Niobcarbid | H.C. Starck Tungsten Powders

Vui lòng liên hệ H.C. Starck Tungsten Powders

contact@hcstarck.com