Skip to main content

Chúng tôi hiểu rõ về các ứng dụng hóa học

Các sản phẩm hóa chất đóng vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của ngành công nghiệp hiện đại. Nhiều sản phẩm đạt được hiệu năng của chúng nhờ các hóa chất vonfram. Oxit vonfram, amoni metatungstat, axit vonfram và ammonium paratungstate là những sản phẩm ban đầu cần cho quá trình sản xuất các chất xúc tác hiệu quả để làm sạch khí thải hoặc tinh chế các sản phẩm dầu mỏ. Bột màu là một lĩnh vực ứng dụng khác của vonfram, axit vonfram và vonfram trioxit. Chúng ta có thể cùng nhau tìm ra giải pháp phù hợp cho các ứng dụng hóa học bạn đang cần.

Một vài dữ liệu thực tế về các ứng dụng hóa học

Ứng dụng

  • Tiền chất cho các chất xúc tác
  • Bột màu
  • Sản phẩm trung gian để sản xuất bột kim loại vonfram và cacbua vonfram

Ưu điểm

  • Ít tạp chất

Sản xuất

Chúng tôi sản xuất hóa chất vonfram chất lượng cao theo yêu cầu của khách hàng. Để đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu thô bền vững và ổn định, chúng tôi chủ yếu sử dụng nguyên liệu thứ cấp. Quy trình tái chế khắt khe của chúng tôi chiết xuất vonfram siêu tinh khiết từ các sản phẩm đã qua sử dụng.

Hóa chất vonfram

Chúng tôi cung cấp các hóa chất vonfram cho nhiều ứng dụng hóa học đa dạng. Khám phá phạm vi sản phẩm của chúng tôi.

Vui lòng liên hệ H.C. Starck Tungsten Powders

contact@hcstarck.com