Skip to main content

Nguyên liệu thô không xung đột – Chúng tôi tuân thủ các hướng dẫn của OECD và EU

Bằng cách Quản lý chuỗi cung ứng có trách nhiệm (RSCM), chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi chỉ thu mua nguyên liệu thô sơ cấp độc quyền từ các nguồn không xung đột. Chúng tôi kiểm tra tính minh bạch về bằng chứng xuất xứ của nguyên liệu và tài liệu đi kèm. Ngoài ra, chúng tôi kiểm tra tính hợp lý của các đánh giá kết quả dựa trên lượng dữ liệu thu thập sâu rộng và nhiều năm kinh nghiệm của mình.

Hành động có trách nhiệm

Thông qua Quản lý chuỗi cung ứng có trách nhiệm (RSCM)

Quản lý chuỗi cung ứng có trách nhiệm của chúng tôi không chỉ xem xét các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận như tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001 và SA 8000 mà còn xem xét khả năng truy xuất nguồn gốc, tính minh bạch và tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức, xã hội và môi trường toàn diện khi mua nguyên liệu thô.

Nguồn cung được chứng nhận với các nguyên liệu thô từ các nguồn không xung đột

Chúng tôi chỉ thu mua và chế biến các nguyên liệu thô phù hợp với hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD; Hướng dẫn thẩm định đối với Chuỗi cung ứng khoáng sản có trách nhiệm từ các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột và khu vực có nguy cơ cao) và quy định tương ứng của Liên minh Châu Âu (Quy định (EU) 2017/821) để đưa ra các nghĩa vụ thẩm định chuỗi cung ứng. Sáng kiến về Nguồn khoáng sản Có trách nhiệm (RMI) mà chúng tôi tham gia đã chứng nhận việc chúng tôi tuân thủ với cam kết này khi tiến hành thẩm tra định kỳ các cơ sở sản xuất vonfram của chúng tôi theo quy định của Quy trình Đảm bảo Khoáng sản Có trách nhiệm (RMAP). H.C. Starck Tungsten Powders là một trong số ít công ty liên tục được chứng nhận tuân thủ với các quy định này kể từ khi chương trình bắt đầu. Chúng tôi là thành viên của Sáng kiến Chuỗi cung ứng Nguồn khoáng sản Có trách nhiệm (iTSCi). Sáng kiến này đã phát triển một hệ thống được công nhận đối với hoạt động thu mua nguyên liệu thô từ các khu vực xung đột và thường xuyên kiểm tra việc triển khai hệ thống này của các công ty thành viên. Ngoài ra, H.C. Starck Tungsten Powders là thành viên sáng lập của Hội đồng Khoáng sản Xung đột – các Ngành Công nghiệp Vonfram (Tl – CMC) và Liên minh Công tư về Kinh doanh Khoáng sản Có trách nhiệm (PPA) với chức năng hỗ trợ các sáng kiến của nhà nước và tư nhân để phát triển và xây dựng chuỗi cung ứng nguyên liệu thô không xung đột. Theo chỉ thị thẩm định của OECD và quy định của Liên minh Châu Âu về khoáng sản xung đột, H.C. Starck Tungsten Powders điều tra các khiếu nại liên quan đến hoạt động thu mua nguyên liệu thô. Các khiếu nại này có thể được gửi trực tiếp đến địa chỉ email được liệt kê bên dưới.

Ngoài ra, các khiếu nại cũng có thể được gửi qua Cổng thông tin điện tử của RMI hoặc iTSCi.

Tái chế để cung cấp nguyên liệu thô độc lập

Mục tiêu của Công ty là đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu độc lập nhất có thể so với các nhà sản xuất sơ cấp, biến động giá cả và đầu cơ trên thị trường hàng hóa. Đó là lý do tại sao Công ty đẩy mạnh tái chế bã lọc sản xuất, xỉ và phế liệu thành bột chất lượng và hiệu suất cao có chứa vonfram và các hợp chất vonfram.

Liên hệ khi có vấn đề về nguyên liệu thô không xung đột